ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

Τι είναι η πνευμονική εμβολή; Υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα ενός ατόμου προσλαμβάνει οξυγόνο από τους πνεύμονες και το μεταφέρει σε ολόκληρο το σώμα. Η πνευμονική εμβολή προκύπτει όταν ένα αιμοφόρο αγγείο των πνευμόνων φράσσεται από έναν θρόμβο αίματος, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σωστή κυκλοφορία του αίματος στους πνεύμονες. Πρόκειται για την […]