ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Τι ορίζουμε ως καρδιακή ανεπάρκεια; Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα σύνδρομο κατά το οποίο η καρδιά αδυνατεί να τροφοδοτήσει με αίμα τα διάφορα όργανα ή ακόμα και αν τελικά το καταφέρει, αυτό γίνεται με μεγάλη δαπάνη ενέργειας από μέρους της. Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα κατά τη συστολή της καρδιάς (αδυναμία εξώθησης […]

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η καρδιά είναι μια αντλία της οποίας ο ρόλος είναι να κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και να μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στους ιστούς. Το έμφραγμα προκαλείται όταν οι περιοχές της καρδιάς δεν αιματώνονται σωστά, δεν λαμβάνουν δηλαδή όσο αίμα απαιτείται προκειμένου […]

ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ

  Περικαρδίτιδα ορίζεται η φλεγμονή των πετάλων του περικαρδίου (σπλαγχνικό και τοιχωματικό), δηλαδή του υμένα που περιβάλλει την καρδιά. Μπορεί να συμβεί σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, αλλά οι άντρες ηλικίας 20 έως 50 ετών έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν περικαρδίτιδα. Η περικαρδίτιδα μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια, με διαφορετική κλινική εκδήλωση κάθε φορά. […]

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

Τι είναι η πνευμονική εμβολή; Υπό φυσιολογικές συνθήκες το αίμα ενός ατόμου προσλαμβάνει οξυγόνο από τους πνεύμονες και το μεταφέρει σε ολόκληρο το σώμα. Η πνευμονική εμβολή προκύπτει όταν ένα αιμοφόρο αγγείο των πνευμόνων φράσσεται από έναν θρόμβο αίματος, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σωστή κυκλοφορία του αίματος στους πνεύμονες. Πρόκειται για την […]