Προαθλητικός Έλεγχος

Προαθλητικός Έλεγχος

Πρόκειται για την εκτίμηση της κατάστασης του καρδιαγγειακού συστήματος, όσων συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Ξεκινώντας από την προσεκτική λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, την λεπτομερή κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας, πολλές φορές επιπλέον, χρειάζεται έλεγχος με αναίμακτες (δοκιμασία κόπωσης, σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου, stress echo) ή ακόμα και επεμβατικές εξετάσεις (ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, στεφανιογραφια).

Ο τύπος και η ένταση της αθλητικής δραστηριότητας, που πρόκειται να υποβληθεί ο εξεταζόμενος, λαμβάνονται υπ΄όψιν στον αλγόριθμο των εξετάσεων που απαιτούνται.

Κλείστε το ραντεβού σας!

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημα σας για ραντεβού και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.