Σπινθηρογράφημα Αιμάτωσης Μυοκαρδίου

Διενέργεια Σπινθηρογραφήματος Αιμάτωσης Μυοκαρδίου (Metropolitan General)

Είναι μη επεμβατική εξέταση για την εκτίμηση της αιματικής ροής, μέσω των στεφανιαίων αρτηριών που αρδεύουν την καρδιά.

Η εξέταση αποτελείται από 2 φάσεις:

Η πρώτη αφορά στην φόρτιση (κόπωση) του καρδιακού μυός και πραγματοποιείται είτε με χρήση κυλιόμενου τάπητα/εργομετρικού ποδηλάτου, είτε με φαρμακευτικές ουσίες (διπυριδαμόλη, αδενοσίνη, δοβουταμίνη) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου.

Στην περίπτωση της κόπωσης μέσω τάπητα ή εργομετρικού ποδηλάτου, όταν ο εξεταζόμενος πλησιάζει στην ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου της δοκιμασίας (ιδανικά 1 λεπτό πριν τη διακοπή της), χορηγείται κατάλληλη δόση ραδιενεργού ουσίας (θάλλιο ή παράγωγα τεχνητίου).

Στη δεύτερη φάση, ο εξεταζόμενος οδηγείται στη γ-camera για να ληφθούν εικόνες αιμάτωσης μυοκαρδίου στην κόπωση (stress) και 3 ώρες περίπου αργότερα, λαμβάνονται εικόνες στην ηρεμία (rest).

Πρόκειται, για έναν συνδυασμό λειτουργικής και απεικονιστικής εξέτασης, τα αποτελέσματα της οποίας ερμηνεύονται και αξιολογούνται από τον καρδιολόγο για την διάγνωση ή/και πρόγνωση της στεφανιαίας νόσου.

Η δόση της ραδιενεργού ουσίας που χορηγείται είναι μικρή και ασφαλής για τον εξεταζόμενο. Δίνονται αναλυτικές οδηγίες πριν και μετά την εξέταση (η πιο σημαντική αφορά στις εγκύους και παιδιά μικρότερα των 10 ετών που δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον εξεταζόμενο για 24-36 ώρες).

Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου είναι μια εξέταση της πυρηνικής Ιατρικής, επομένως, είναι καθοριστικός ο ρόλος του πυρηνικού ιατρού στην ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Συνοπτικά, οι πληροφορίες που δίνονται από την εξέταση είναι:

  • Μέγεθος καρδιακών κοιλοτήτων.
  • Δύναμη άντλησης της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης).
  • Μυοκαρδιακή βλάβη:
    1. Ισχαιμία και ποσοστό αυτής της αναστρέψιμης βλάβης.
    2. Έμφραγμα (ουλή), δηλαδή μόνιμη μη αναστρέψιμη βλάβη.
  • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας τρέχουσας θεραπείας (φάρμακα, αγγειοπλαστική, καρδιοχειρουργική επέμβαση).

Ο δρ Σταυρόπουλος είναι διευθυντής της Ε΄ Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Metropolitan General. Διαθέτει άριστο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και η κλινική του εμπειρία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα παθήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την επιτυχημένη κάλυψη διαφορετικών περιστατικών.

Κλείστε το ραντεβού σας!

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημα σας για ραντεβού και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.