Προεγχειρητικός Έλεγχος

Προεγχειρητικός Έλεγχος

Αφορά σε εξετάσεις του ασθενούς πριν από οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να εκτιμηθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Εκτός από τη λεπτομερή λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού του ασθενούς, την κλινική εξέταση και το απλό καρδιογράφημα ηρεμίας, πολλές φορές κρίνεται αναγκαία η διενέργεια και άλλων καρδιολογικών εξετάσεων.

Τέτοιες είναι το triplex καρδιάς, το holter ρυθμού, η δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα, το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης μυοκαρδίου και η στεφανιογραφία.

Στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου, γίνεται αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας (functional capacity) του ασθενούς. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται για την καρδιαγγειακή κατάσταση του ασθενούς είναι χρήσιμες για την προεγχειρητική-διεγχειρητική και μετεγχειρητική του διαχείριση.

Κλείστε το ραντεβού σας!

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημα σας για ραντεβού και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.