Triplex Καρδιάς

Triplex Καρδιάς

Το triplex καρδιάς, ή διαθωρακικός υπέρηχος καρδιάς, είναι μια βασική αναίμακτη και ανώδυνη εξέταση της δομής και λειτουργικότητας της καρδιάς. Πραγματοποιείται με μια συσκευή που αποτελείται από δύο τμήματα: Τον επεξεργαστή-οθόνη και τον ηχοβολέα (probe) μέσω του οποίου στέλνονται ηχητικά κύματα στην καρδιά, για να γίνει τελικά η ανασύνθεση των εικόνων που βλέπουμε στην οθόνη.

Η εξέταση διενεργείται σε πραγματικό χρόνο (real time). Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι πολλές και σημαντικές:

  • Μέγεθος, σχήμα καρδιάς –διαστάσεις κοιλοτήτων.
  • Κινητικότητα των διαφόρων τμημάτων του μυοκαρδίου.
  • Έκταση πιθανής βλάβης μυοκαρδίου (ισχαιμία-έμφραγμα).
  • Ανατομία και λειτουργικότητα καρδιακών βαλβίδων (στένωση-ανεπάρκεια).
  • Παθήσεις περικαρδίου.
  • Πίεση στην πνευμονική αρτηρία.
  • Διαστάσεις ανιούσης αορτής-αορτικού τόξου και κάτω κοίλης φλέβας.
  • Συγγενείς καρδιοπάθειες.
  • Παρουσία μαζών, όγκων και θρόμβων στις καρδιακές κοιλότητες ή βαλβίδες.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο ηχοβολέας μετακινείται από τον καρδιολόγο-εξεταστή, στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα, υπερστερνικά και υποξιφοειδικά, προκειμένου να ληφθούν εικόνες ολοκληρωμένης μελέτης.

Η διάρκεια της εξέτασης διαφέρει ανάλογα με τα ευρήματα που πρέπει να μελετηθούν και τις τεχνικές δυσκολίες που αφορούν στο σωματότυπο του εξεταζόμενου (κακό «ακουστικό παράθυρο»).

Τα τελευταία χρόνια κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος οι νεότερες τεχνικές διαθωρακικής υπερηχογραφίας, το διαοισοφάγειο υπερηχογράφημα και η δυναμική υπερηχογραφική μελέτη (stress-echo). Επιπλέον, η χρήση σύγχρονων φορητών υπερηχογραφικών συσκευών αποτελεί μια πολύ ελκυστική εναλλακτική επιλογή.

Κλείστε το ραντεβού σας!

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το αίτημα σας για ραντεβού και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.