Διγλώχινα (δίπτυχη) Αορτική Βαλβίδα (BAV)

Διγλώχινα (δίπτυχη) Αορτική Βαλβίδα (BAV)

Διγλώχινα (δίπτυχη) Αορτική Βαλβίδα (BAV) Η διγλώχινα – δίπτυχη αορτική βαλβίδα (Bicuspid aortic valve)είναι μια αορτική βαλβίδα που έχει δύο πτυχές αντί για τρείς. Οι δίπτυχες βαλβίδες είναι πιθανό να μη κλείνουν αρκετά σφιχτά με αποτέλεσμα την διαρρόη αιμάτος προς τα πίσω (αορτική ανεπάρκεια) ή να μην ανοίγουν αρκέτα καθιστώντας δύσκολη την άντληση αίματος από [...]

Πρόπτωση Μιτροειδούς Βαλβίδας

Τι είναι η μιτροειδής βαλβίδα και ποιος ο ρόλος της ; Η μιτροειδής βαλβίδα είναι μία από τις 4 βαλβίδες της καρδιάς και βρίσκεται μεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας. Σε φυσιολογικές συνθήκες η μιτροειδής βαλβίδα, κατά τη διαστολή της καρδιάς, ανοίγει και με αυτόν τον τρόπο περνάει το οξυγονωμένο αίμα από τον [...]

Mυοκαρδίτιδα

Τι είναι η Mυοκαρδίτιδα; Η μυοκαρδίτιδα είναι μια πάθηση που δημιουργείται από φλεγμονή του μυοκαρδίου (μεσαίο στρώμα του καρδιακού τοιχώματος). Φλεγμονώδεις και μη φλεγμονώδεις καταστάσεις είναι υπεύθυνες κατά κύριο λόγο για τη δημιουργία της μυοκαρδίτιδας. Η μυοκαρδίτιδα μπορεί να είναι ήπιας μορφής που αυτοϊάται ή σοβαρής όπου και προκαλεί σοβαρές καρδιακές δυσλειτουργίες, όπως αρρυθμίες, καρδιογενές [...]

Κατάλυση (Ablation) Κολπικής Μαρμαρυγής

Τι είναι η Κολπική Μαρμαρυγή; Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί την πιο συχνή καρδιακή αρρυθμία, η οποία οδηγεί σε ακανόνιστη συστολή των κόλπων(άνω κοιλότητες της καρδιάς). Το ηλεκτρικό ερέθισμα ξεκινά από τους κόλπους και μεταφέρεται στις κοιλίες της καρδιάς. Ο καρδιακός παλμός, δημιουργείται μέσω του ηλεκτρικού ερεθίσματος, το οποίο προκαλεί τη συστολή των κόλπων και ακολούθως, [...]