Πρόπτωση Μιτροειδούς Βαλβίδας

Τι είναι η μιτροειδής βαλβίδα και ποιος ο ρόλος της ;

Η μιτροειδής βαλβίδα είναι μία από τις 4 βαλβίδες της καρδιάς και βρίσκεται μεταξύ του αριστερού κόλπου και της αριστερής κοιλίας. Σε φυσιολογικές συνθήκες η μιτροειδής βαλβίδα, κατά τη διαστολή της καρδιάς, ανοίγει και με αυτόν τον τρόπο περνάει το οξυγονωμένο αίμα από τον αριστερό κόλπο στην αριστερή κοιλία. Αντίθετα, κατά τη συστολή της καρδιάς, η μιτροειδής βαλβίδα κλείνει και το αίμα φεύγει με δύναμη από την αριστερή κοιλία προς την αορτή και στη συνέχεια προς όλες τις αρτηρίες. Στην περίπτωση λοιπόν, της πρόπτωσης μιτροειδούς, οι πτυχες της βαλβίδας δεν κλείνουν ομαλά και συμμετρικά , λόγω της χαλαρής κατασκευαστικής τους δομής, με αποτέλεσμα την παλινδρόμηση του αίματος στον αριστερό κόλπο. Η Πρόπτωση της Μιτροειδούς Βαλβίδας είναι η πιο συχνή και η λιγότερο επικίνδυνη πάθηση βαλβίδας της καρδιάς, με συχνότητα που πλησιάζει το 2-5% του γενικού πληθυσμού.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Στις περισσότερες περιπτώσεις η πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας είναι ασυμπτωματική και ανακαλύπτεται τυχαία σε μια εξέταση ρουτίνας ή στα πλαίσια διερεύνησης άλλου νοσήματος. Η επιβεβαίωση της πρόπτωσης πραγματοποιείται με τη διενέργεια υπερηχογραφήματος(triplex καρδιάς).

Τι συμπτώματα προκαλεί η πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας;

Συνήθως οι ασθενείς με πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας είναι ασυμπτωματικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρουν συμπτώματα όπως δύσπνοια, εύκολη κόπωση, πόνο στο θώρακα, αίσθημα παλμών. Αυτά τα συμπτώματα οφείλονται στο βαθμό ανεπάρκειας της βαλβίδας και στην παρουσία εκτάκτων υπερκοιλιακών και κοιλιακών συστολών. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ασθενείς λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ενώ σπανίως όταν η ανεπάρκεια της μιτροειδούς είναι μέτρια προς σοβαρή εκτιμάται η ανάγκη χειρουργικής αποκατάστασης ή αντικατάστασης της βαλβίδας(συνήθως μετά την τέταρτη δεκαετία ζωής).

Παρακολούθηση και θεραπεία

Για την παρακολούθηση της πρόπτωσης μιτροειδούς χρεάζεται μια απλή καρδιολογική εκτίμηση και ένα υπερηχογράφημα καρδιάς κάθε 2 με 3 χρόνια περίπου. Εαν ωστόσο παρατηρηθούν μεταβολές, οι παραπάνω εξετάσεις είναι σωστό να πραγματοποιούνται σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Να σημειώσουμε ότι η κάθε περίπτωση ασθενούς είναι διαφορετική και ο καρδιολόγος εκτιμά την καθεμιά από αυτές τις καταστάσεις ξεχωριστά, έτσι ώστε να δοθούν οι σωστές οδηγίες για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης. Να σημειωθεί ότι δε χρειάζεται προφυλακτική αντιβιοτική θεραπεία για χειρουργικές επεμβάσεις που πρόκειται να υποβληθεί ο ασθενής( σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής εταιρείας).

Ο δρ Σταυρόπουλος είναι διευθυντής της Ε΄ Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Metropolitan General. Διαθέτει άριστο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και η κλινική του εμπειρία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα παθήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την επιτυχημένη κάλυψη διαφορετικών περιστατικών.