Κατάλυση (Ablation) Κολπικής Μαρμαρυγής

Τι είναι η Κολπική Μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί την πιο συχνή καρδιακή αρρυθμία, η οποία οδηγεί σε ακανόνιστη συστολή των κόλπων(άνω κοιλότητες της καρδιάς). Το ηλεκτρικό ερέθισμα ξεκινά από τους κόλπους και μεταφέρεται στις κοιλίες της καρδιάς. Ο καρδιακός παλμός, δημιουργείται μέσω του ηλεκτρικού ερεθίσματος, το οποίο προκαλεί τη συστολή των κόλπων και ακολούθως, των κοιλιών. Όταν υπάρχει κολπική μαρμαρυγή, οι κόλποι συστέλλονται εντελώς ακανόνιστα και αναποτελεσματικά. Η κατάσταση αυτή, οδηγεί αρχικά σε έναν ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, ο οποίος συνοδεύεται από πολλά συμπτώματα. Επίσης, λόγω της ακανόνιστης συστολής των κόλπων, το αίμα μαζεύεται στον αριστερό κόλπο, προκαλώντας το σχηματισμό θρόμβων.

 

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζεται;

Για την αντιμετώπιση της αρρυθμίας της Κολπικής Μαρμαρυγής, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι:

  • Αντιαρρυθμικά φάρμακα
  • Ηλεκτρική καρδιοανάταξη
  • Κατάλυση (Ablation) Κολπικής Μαρμαρυγής
  • Κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου και εμφύτευση βηματοδότη

Σε όλες τις περιπτώσεις απαραίτητη είναι η χορήγηση αντιπητκικής αγωγής.

Τι είναι η Κατάλυση της Κολπικής Μαρμαρυγής;

Η κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής είναι μια επεμβατική θεραπεία, που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει το φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς. Η θεραπεία, επιτυγχάνεται με παρέμβαση στις «αρρυθμιογόνες περιοχές» της καρδιάς. Μέσω της κατάλυσης, επιτυγχάνεται η ηλεκτρική απομόνωση των περιοχών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση της αρρυθμίας.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, χρησιμοποιούνται λεπτοί καθετήρες που ξεκινούν από τη μηριαία φλέβα και προωθούνται στην καρδιά, προκειμένου να απομονώσουν ηλεκτρικά τις περιοχές που ευθύνονται στην εμφάνιση της κολπικής μαρμαρυγής.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

  1. κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (καυτηριασμός)
  2. κρυοκατάλυση

 

Σε ποιους ασθενείς ενδείκνυται η θεραπεία Κατάλυσης Κολπικής Μαρμαρυγής;

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η αρχική θεραπεία αντιμετώπισης της Κολπικής Μαρμαρυγής, περιλαμβάνει αντιαρρυθμικά φάρμακα. Σε περίπτωση αποτυχίας της φαρμακευτικής αγωγής, ακολουθεί η θεραπεία κατάλυσης, εφόσον ο ασθενής είναι ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτήν. Είναι άξιο αναφοράς, ότι η απόφαση για τη διενέργεια μιας τόσο σημαντικής επέμβασης, λαμβάνεται εξατομικευμένα και σε συζήτηση με τον κάθε ασθενή. Ο Ιατρός, επιλέγει την καταλληλότητα της μεθόδου, έπειτα από πλήρη κλινικό έλεγχο, λήψη ιστορικού και λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη και τους κινδύνους.

Ιδανικοί υποψήφιοι για τη θεραπεία Κατάλυσης Κολπικής Μαρμαρυγής, θεωρούνται:

  • Οι ασθενείς με συχνά επεισόδια παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής.
  • Όσοι έχουν συχνά συμπτωματικά επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, υπο φαρμακευτική αγωγή.
  • Οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κάποια υποκείμενη καρδιοπάθεια.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης;

Η επιτυχής έκβαση της επέμβασης, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σε γενικές γραμμές, οι ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς και εμφάνιση λίγων επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Εν αντιθέσει, οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και με εμμένουσα (χρόνια) κολπική μαρμαρυγή, έχουν χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

 

Ο Ειδικός Καρδιολόγος Ιωάννης Σταυρόπουλος Διευθυντής της Ε’ Καρδιολογικής κλινικής του Metropolitan General, διαθέτει κλινική εμπειρία και εκπαίδευση σε ευρύ φάσμα της καρδιολογίας και είναι σε θέση να σας εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.