ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Τι ορίζουμε ως καρδιακή ανεπάρκεια;

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα σύνδρομο κατά το οποίο η καρδιά αδυνατεί να τροφοδοτήσει με αίμα τα διάφορα όργανα ή ακόμα και αν τελικά το καταφέρει, αυτό γίνεται με μεγάλη δαπάνη ενέργειας από μέρους της. Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα κατά τη συστολή της καρδιάς (αδυναμία εξώθησης του αίματος) ή κατά τη διαστολή της καρδιάς (αδυναμία πλήρωσης της καρδιάς). Το κλινικό σύνδρομο της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η τελική κατάληξη πολλαπλών καρδιακών παθήσεων. Η καρδιά δυσκολεύεται να λειτουργήσει για να καλύψει τις ανάγκες του σώματός σας (ειδικά κατά τη διάρκεια δραστηριότητας).

Η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να διακριθεί σε οξεία (πνευμονικό οίδημα, καρδιογενής καταπληξία ή απότομη επιδείνωση μιας ήδη υπάρχουσας χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας) ή χρόνια (ανεπαρκής λειτουργία της καρδιάς για μεγάλο χρονικό διάστημα).

Ποιές είναι οι βασικές αιτίες της καρδιακής ανεπαρκειάς;

Η καρδιακή ανεπάρκεια προκαλείται από νοσήματα ή παράγοντες κινδύνου που αν αναγνωριστούν εγκαίρως και ρυθμιστούν μπορεί να αποτρέψουν ή να επιβραδύνουν την εξέλιξή της.Οι βασικές αιτίες είναι:

 • η στεφανιαία νόσος

 • η αρτηριακή υπέρταση,

 • οι βαλβιδοπάθειες

 • οι μυοκαρδιοπάθειες.

 • Ο διαβήτης.

 • Ασθένεια του υμένα γύρω από την καρδιά (περικαρδιακή νόσος).

 • Ένας αργός, ή γρήγορος, ή ανώμαλος καρδιακός ρυθμός (αρρυθμία).

 • Εκ γενετής πρόβλημα με την καρδιά (συγγενείς καρδιοπάθειες).

 • Η μακροχρόνια κατάχρηση αλκοόλ.

 • Παθήσεις θυρεοειδούς αδένα.

Ποια είναι τα συμπτώματα-σημεία;

Καθώς μειώνεται η ποσότητα του αίματος που αντλείται από την καρδιά (η «καρδιακή παροχή»), μπορεί να αναπτυχθεί μια ποικιλία συμπτωμάτων-σημείων, όπως:

 • Δυσκολία στην αναπνοή

 • Αίσθημα κόπωσης ή εύκολη κόπωση

 • Αδυναμία, ιδιαίτερα των ποδιών κατά την άσκηση

 • Ζάλη

 • Ταχύς καρδιακός ρυθμός, ακόμα και στην ηρεμία

 • Οίδημα στα κάτω άκρα (πρήξιμο) ή στην κοιλιακή χώρα (ασκίτης)

 • Ακούσια απώλεια βάρους (σε σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια)

Ποια η κατάλληλη θεραπεία για αντιμετώπιση;

Η καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως δεν θεραπεύεται αλλά τροποποιείται με την κατάλληλη θεραπεία (φαρμακευτική αγωγή, εμφυτεύσιμες συσκευές), σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων και την προσαρμογή του τρόπου ζωής των ασθενών.

Οι στόχοι της θεραπείας της Καρδιακής Ανεπάρκειας είναι η βελτίωση της κλινικής κατάστασης, της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών, καθώς επίσης και η μείωση των νοσηλειών και της θνητότητας. Η χρήση των εμφυτεύσιμων συσκευών για την βελτίωση της καρδιακής παροχής, την αντιμετώπιση των αρρυθμιών και την πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου έχει βελτιώσει περαιτέρω την πρόγνωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Τέλος, η προσαρμογή του τρόπου ζωής αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν θετικά την πρόγνωση και την ποιότητα ζωής τους. Η υιοθέτηση μίας ισορροπημένης διατροφής, ο περιορισμός της πρόληψης υγρών, η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, η τακτική άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος, καθώς και ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ είναι μερικές από τις συστάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Ο δρ Σταυρόπουλος είναι διευθυντής της Ε΄ Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Metropolitan General. Διαθέτει άριστο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και η κλινική του εμπειρία καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα παθήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την επιτυχημένη κάλυψη διαφορετικών περιστατικών.